ร่วมแชร์เป็นธรรมทานนะครับ

ร่วมแชร์เป็นธรรมทานนะครับ

ธัมมโชติ-หน้าหลัก

เรียนลัดพระไตรปิฎก : รวมธรรมะน่าสนใจจากพระไตรปิฎกด้วยภาษาง่ายๆ เพื่อคนรุ่นใหม่ ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ระดับผู้เริ่มสนใจพระพุทธศาสนา จนถึงผู้ที่ต้องการบรรลุธรรมขั้นสูง (ท่านสามารถคลิกที่สารบัญที่มุมขวาล่างของหน้าจอ ซึ่งจะมีหมวดต่างๆ ให้เลือกอ่าน เมื่อคลิกหมวดธัมมโชติ-เรียนลัดพระไตรปิฎกก็จะแสดงรายชื่อเรื่องสำหรับเลือกอ่าน)

ร่วมแชร์เป็นธรรมทานนะครับ