ร่วมแชร์เป็นธรรมทานนะครับ

ดาวน์โหลดพระไตรปิฎก

เหมาะสำหรับท่านที่ไม่สะดวกใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตนะครับ ถ้าท่านสะดวกที่จะใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตแนะนำให้ใช้ผ่านระบบเว็บไซต์ออนไลน์มากกว่าครับ เพราะจะใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชัน โดยเฉพาะการค้นข้อมูลนั้นจะค้นโดยผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น เพราะใช้ระบบค้นหาของกูเกิ้ล

ดาวน์โหลดพระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔๕ เล่ม (ปกสีฟ้า)

tripitakaofflineV05
10/1/2561


พร้อมทั้ง หนังสือมิลินทปัญหา พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) หรือ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) และ ธัมมโชติ-เรียนลัดพระไตรปิฎก

*** ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในชุดเดียวกัน ***
ใช้ได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ขั้นตอนการใช้งาน

 1. ในเครื่องของท่านจะต้องมีโปรแกรมสำหรับ unzip คือขยายข้อมูลที่ถูกบีบอัดเอาไว้ อย่างน้อย 1 โปรแกรมนะครับ เช่นโปรแกรม WinRAR, WinZip, 7-ZIP ฯลฯ เพื่อขยายข้อมูลที่ได้ DownLoad ไปแล้ว ให้สามารถใช้งานได้

  ถ้าท่านยังไม่มีโปรแกรมสำหรับ unzip อยู่เลย สำหรับคอมพิวเตอร์ก็สามารถ download โปรแกรม WinRAR, WinZip หรือ 7-ZIP ได้ที่เว็บไซต์ต่างๆ เช่น ค้น WinRAR จาก google, ค้น WinZip จาก google, ค้น 7-ZIP จาก google ฯลฯ เมื่อ download มาแล้วก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อย

  สำหรับสมาร์ทโฟนก็ลองหาแอพด้วยคำว่า zip ดูนะครับ

 2. ทำการ Download ไฟล์ tripitakaofflineV05.zip ขนาดไฟล์ประมาณ 7.7 MB. ตามขั้นตอนต่อไปครับ

 3. วิธีการ Download ไฟล์
  1. คลิกที่ชื่อไฟล์ tripitakaofflineV05.zip
  2. คลิก Download เพื่อ download ลงเครื่องของท่านโดยตรง หรือคลิก Save to pCloud เพื่อ download ไปที่ pCloud ของท่าน แล้วถึง download จาก pCloud ของท่านลงเครื่องของท่านอีกที (โดยเฉพาะในกรณีที่โควต้า download ของเว็บเต็มแล้วนะครับ) โดยท่านสามารถสมัครเปิดบัญชี pCloud ได้ไม่ยากและใช้งานได้ฟรี (หลังคลิก Save to pCloud แล้วจะมีลิ้งค์ให้สมัคร) และสามารถใช้เป็นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ของท่านได้ต่อไปอีกด้วยครับ
  3. ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ จนเสร็จสิ้นการดาวน์โหลด

 4. เนื่องจากในการ DownLoad นั้น บางครั้งไม่สามารถ Save ข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถใช้งาน File นั้นได้นะครับ ดังนั้น หลังจากเสร็จขั้นตอนในข้อ 3. แล้ว จึงควรเช็ค File นั้นดูก่อน โดยคลิกขวาที่ชื่อไฟล์ที่ DownLoad มานั้น แล้วคลิกเลือก Properties เพื่อดูขนาดไฟล์ (ไฟล์ที่สมบูรณ์จะมีขนาดใกล้เคียงกับที่ระบุไว้ในข้อ 2. ครับ)

  ถ้า File ไม่สมบูรณ์ ก็ลบไฟล์นั้นทิ้งแล้ว DownLoad ไฟล์ใหม่ โดยทำขั้นตอนที่ 3. ถึง 4. ซ้ำอีกรอบ จนกว่าจะสมบูรณ์นะครับ

 5. ขั้นตอนหลังจากนี้สามารถทำหลังจาก Disconnect จาก Internet แล้วก็ได้ครับ

 6. คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ tripitakaofflineV05.zip ที่ท่านดาวน์โหลดมาแล้วนั้น แล้วคลิกที่คำว่า Extract Here หรือ แยกไฟล์ที่นี่ ที่ PopUp Menu ที่ปรากฏขึ้นมาเพื่อขยายไฟล์

  (ถ้ามี Error เกิดขึ้น แสดงว่า DownLoad ไฟล์ได้ไม่สมบูรณ์ หรือท่านยังไม่ได้ทำการติดตั้งโปรแกรมสำหรับ unzip ให้เรียบร้อยก็ได้ครับ ต้องกลับไปทบทวนหาสาเหตุตามขั้นตอนข้อ 1 - 4 ดูอีกครั้ง แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง ถึงจะใช้งานได้นะครับ)

 7. รอจนโปรแกรมทำการขยายไฟล์เสร็จ

 8. จะพบ Folder ใหม่ชื่อ tripitaka offline ซึ่งเป็น Folder ที่เก็บข้อมูลที่ขยายแล้ว พร้อมใช้งานได้เลยครับ

 9. ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ Folder : tripitaka offline แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ 0-menu.html เพื่อเรียกหน้าสารบัญพระไตรปิฎก รวมถึงหนังสือมิลินทปัญหา พจนานุกรมพุทธศาสน์ และธัมมโชติ-เรียนลัดพระไตรปิฎกจากในเครื่องของท่าน แล้วเลือกใช้งานตามต้องการเลยครับ

ด้วยความปรารถนาดีจาก
ธัมมโชติ


7 ความคิดเห็น :

 1. ขอบคุนมากครับ

  ตอบลบ
 2. พลภัทร รัตแม้นจริง4 พฤษภาคม 2560 15:53

  ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 3. สาทุ ในพระธรรมนั้นคะ

  ตอบลบ
 4. เป็นพระคุณอย่างสูงครับ

  ตอบลบ
 5. มีประโยชน์ต่อการเรียนและการค้นคว้ามากครับ

  ตอบลบ