ร่วมแชร์เป็นธรรมทานนะครับ

พุทธพจน์เกี่ยวกับแผ่นดิน

ธัมมโชติ รวมธรรมะน่าสนใจจากพระไตรปิฎกด้วยภาษาง่ายๆ เพื่อคนรุ่นใหม่

หน้านี้เป็นการวิเคราะห์พระสูตรในพระไตรปิฎกที่แสดงพุทธพจน์เกี่ยวกับแผ่นดินนะครับ

พระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎก เล่ม 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค


มหาปรินิพพานสูตร

[๙๘] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า .....
ดูกรอานนท์ มหาปฐพีนี้ตั้งอยู่บนน้ำ น้ำตั้งอยู่บนลม ลมตั้งอยู่บนอากาศ .....


วิเคราะห์

 1. เมื่อดูจากลูกโลกแล้วจะเห็นว่าพื้นดินบริเวณชมพูทวีปหรือแถบประเทศอินเดีย และเนปาลในปัจจุบันนี้นั้นจะเป็นดังในภาพข้างล่างนี้นะครับ
  จะเห็นว่าคนที่อยู่บริเวณชมพูทวีปนั้น ถ้าสามารถมองทะลุพื้นดินลงไปได้ แนวสายตานั้นก็จะทะลุผ่านจุดศูนย์กลางของโลก (ที่ใจกลางโลก) ลงไปจนถึงผิวโลกอีกด้านหนึ่งนะครับ ทั้งนี้เพราะไม่ว่าคนจะยืนอยู่จุดไหนของผิวโลก ถ้าเขายืนตัวตรงแล้ว ลำตัวของเขาจะตั้งฉากกับผิวดินที่เป็นพื้นราบเสมอ (ผิวดินที่ไม่มีความชันนะครับ)

  เมื่อดูจากลูกโลกแล้วจะเห็นว่าผิวโลกฝั่งตรงข้ามกับชมพูทวีปนั้นก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับ ซึ่งเป็นส่วนของมหาสมุทรแปซิฟิกที่อยู่ทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาเหนือและประเทศเม็กซิโก และอยู่เหนือทวีปแอนตาร์กติกา บริเวณขั้วโลกใต้นะครับ

  ดังนั้นผู้ที่อยู่ที่ชมพูทวีปและสามารถมองทะลุพื้นดินลงไปได้ (ดูภาพด้านล่างประกอบนะครับ) ก็จะเห็นว่าพื้นดินตั้งอยู่บนน้ำ (มหาสมุทรแปซิฟิก) และเห็นว่าน้ำตั้งอยู่บนลม (ลมที่พัดที่ผิวน้ำทะเล) และเห็นว่าลมตั้งอยู่บนอากาศนะครับ (อากาศที่ถัดจากลมออกไป)

  ดังในภาพข้างล่างนี้นะครับ (ซึ่งคนจะรู้สึกว่าตนเองอยู่บนดิน ไม่ใช่ยืนตะแคงอยู่ข้างโลกดังภาพข้างบนนะครับ จึงต้องหมุนโลกให้เหมือนคนอยู่ข้างบน ตามความรู้สึกของคนจริงๆ นะครับ)
  ซึ่งจะเห็นว่าตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทุกประการนะครับ

 2. บางท่านอาจจะแย้งได้ว่าการที่จะคิดว่าพื้นดินตั้งอยู่บนน้ำนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะพื้นดินมีมหาสมุทรล้อมรอบอยู่แล้ว การที่จะจินตนาการไปว่าแผ่นดินเป็นก้อน ลอยอยู่ในน้ำ เหมือนเรือใหญ่ลอยอยู่ในทะเล ก็เป็นเรื่องที่จะเป็นไปได้เช่นกันนะครับ

  คำแย้งเช่นนี้ก็ฟังดูมีเหตุผลที่เป็นไปได้ครับ แต่ถ้าพิจารณาถึงส่วนต่อไป คือ น้ำตั้งอยู่บนลมและลมตั้งอยู่บนอากาศแล้ว จะเห็นว่าถ้าไม่รู้ไม่เห็นจริงๆ แล้ว (โดยเฉพาะด้วยความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เท่าที่คนทั่วไปมีอยู่ในสมัยนั้น ซึ่งคงจะไม่รู้เรื่องแรงดึงดูดของโลก และแรงดึงดูดระหว่างมวลนะครับ) ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนจินตนาการได้ว่าน้ำจะสามารถตั้งอยู่บนลม โดยที่ลมนั้นตั้งอยู่บนอากาศได้ เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงจะต้องคิดว่าน้ำก็จะร่วงไหลลงไปอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับ และแผ่นดินก็จะต้องร่วงหล่นตามไปด้วยเช่นกันนะครับ ใครเล่าจะคิดว่าน้ำจะสามารถลอยนิ่งอยู่ได้บนลมและบนอากาศได้

 3. จากเหตุผล 2 ข้อข้างต้น ก็น่าจะพอสรุปได้ว่าพุทธพจน์ที่ว่า ..... มหาปฐพีนี้ตั้งอยู่บนน้ำ น้ำตั้งอยู่บนลม ลมตั้งอยู่บนอากาศ ..... นี้ น่าจะเกิดได้จากพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าโดยแท้นะครับ

ธัมมโชติ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น